ภูผาอ่าวนาง

ห้องพัก

แผนที่

สิ่งอำนวยความสะดวก

 รูปภาพ
 Aonang
 Aonang Hotels

Krabi

Krabi Hotels

 
ภูผาอ่าวนาง รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ่าวนาง - กระบี่

 


แผนที่ ภูผาอ่าวนาง รีสอร์ท แอนด์ สปา

Phu Pha Ao Nang Map

การเดินทางไปยังกระบี่สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง
 
รถยนต์ส่วนตัว
โดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมผ่านเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากชุมพรตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 41
ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี จากนั้นเลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข  401 ไปจนถึงสามแยกพังกวนเหนือ
แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข  415  ตรงไปจนถึงแยกทางหลวงหมายเลข 4 จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 4
ตรงไปเรื่อยๆจนถึงตัวเมืองกระบี่
 
รถโดยสารประจำทาง
ขึ้นจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ มีรถกรุงเทพฯ - กระบี่ ทั้งรถปรับอากาศ แบบ  VIP ชั้น 1 ชั้น 2 
และรถธรรมดาใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง
 
เครื่องบิน
เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ใช้เวลาเดินทาง 1  ชั่วโมง  20 นาที